Η καθημερινή σου ενημέρωση!

Τι αλλάζει με τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας από τον Σεπτέμβριο

Τροποποιείται το πλαίσιο έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου και διευρύνονται οι περιπτώσεις χορήγησης του αποδεικτικού μέσω διαδικτύου με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και διευκόλυνση των συναλλαγών τους με ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το enikonomia.gr, με την απόφαση αυτή, καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου στις περιπτώσεις, που ο αιτών το αποδεικτικό έχει: α) συνολικές βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 5.000 ευρώ, εφόσον δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου για τον αιτούντα και β) συνολικές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 30 ευρώ.

Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται η αναγραφή του ακινήτου, το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα, στην αίτηση και το αποδεικτικό ενημερότητας. Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

loading...
Leave A Reply