Η καθημερινή σου ενημέρωση!

Συγκλονιστικό ντοκουμέντο: Τηλεγράφημα του αρχιστρατήγου προς τον Βασιλιά και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Ελ. Βενιζέλο το απόγευμα της 26ης Οκτωβρίου 1912 για την παράδοση της Θεσσαλονίκης στον Ελληνικό Στρατό από τους Τούρκους!

Το ότι ο Θεός είναι μαζί μας και με τη Χάρη του Αγίου Δημητρίου πήραμε την πόλη καλό είναι να μην το ξεχνάμε.

«Ωρα 4.39 εσπέρας, ο Ταχσίν πασάς μοι έστειλεν επιστολήν δι΄ αξιωματικού δηλών μοι ότι δέχεται τας προτάσεις μου. Όθεν διέκοψα αμέσως την προέλασιν και απέστειλα δύο αξιωματικούς προς σύνταξιν σχετικού πρωτοκόλλου καταθέσεως των όπλων και παραδόσεως της πόλεως, προ της οποίας ευρίσκονται ήδη τα στρατεύματα ημών. Κωνσταντίνος». (τηλεγράφημα του αρχιστρατήγου προς τον βασιλιά και τον πρωθυπουργό Ελ. Βενιζέλο το απόγευμα της 26ης Οκτωβρίου 1912).
Το πρωτόκολλο παράδοσης της Θεσσαλονίκης στον Ελληνικό Στρατό υπογράφτηκε στο Διοικητήριο (κτήριο του υπουργείου Μακεδονίας Θράκης), μετά την τηλεγραφική εντολή του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον αρχιστράτηγο του στρατού διάδοχο του θρόνου Κωνσταντίνο «να αποδεχθήτε την προσφερομένην υμίν παράδοσιν της Θεσσαλονίκης και να εισέλθητε εις ταύτην άνευ χρονοτριβής»…
Η παράδοση στους Έλληνες -γιατί προέλαυνε και ο Βουλγαρικός Στρατός με σκοπό να μπει πρώτος στην πόλη- οφείλεται, πέρα από τις στρατιωτικές αδυναμίες του Τουρκικού Στρατού, στα φιλελληνικά αισθήματα του Τούρκου στρατηγού που είχε σπουδάσει σε Ελληνικό Γυμνάσιο στα Γιάννενα και προτίμησε να παραδώσει την πόλη στους Έλληνες. Όπως σημειώνει ο στρατηγός Δούσμανης στα απομνημονεύματά του, «η σύνταξις της συμβάσεως και η υπογραφή επερατώθη περί την 1.30 μετά μεσονύκτιον (της 27ης), εσυμφωνήσαμεν όμως να θέσωμεν ως ημερομηνίαν την 26ην Οκτωβρίου, διότι εξ υπαιτιότητος των Τούρκων εβραδύναμεν να συναντηθώμεν…»

Πηγή: thessmemory.gr

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο GOOGLE NEWS


loading...

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.