Πολεμική Αεροπορία: «Τρέχει» ο «χρυσός» διαγωνισμός των 12.625.061,76€

7

Όπως ενημερωθήκαμε στο yened.wordpress.com το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Διαγωνισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Σύμβασης για το Υποπρόγραμμα «Εκπαίδευση Προσωπικού ΠΑ – Εκπαίδευση σε Εξομοιωτές Πτήσεων (F/S)»

Το πρόγραμμα ύψους 12.625.061,76€, θα ανατεθεί με τη διαδικασία σύναψης Συμφωνίας – Πλαισίου Τετραετούς Διάρκειας με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και υπογραφή συμφωνίας πλαίσιο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α’247/27.11.1995), Ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α’20/7.2.2006) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.3648/2008 (ΦΕΚ Α’38/29.2.2008) και Ν. 3978/2011(ΦΕΚ Α’ 137/16.6.2011), με βάση τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

loading...
loading...
Τα νέα μας στο email σου!
Τα νέα μας στο email σου!
Κάνε εγγραφή και λάβε τα νέα μας στο email σου πρώτος/η!!!
You can unsubscribe at any time

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.