Η καθημερινή σου ενημέρωση!

Περιφέρεια Ηπείρου: Αποφάσεις για αρδευτικά και οδικά έργα από την Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις για αρδευτικά και οδικά έργα – κατά κύριο λόγο-  έλαβε στη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Αναλυτικά:

Εγκρίθηκε η δημοπράτηση των παρακάτω έργων: 

Αποστραγγιστικά- αρδευτικά:

 • «Βελτίωση τμημάτων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας», προϋπολογισμού € 75.000.
 • «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα εντός του οικισμού Λιμίνης», προϋπολογισμού € 104.000 . 
 •  «Επένδυση τμήματος της αρδευτικής διώρυγας Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα)», προϋπολογισμού € 100.000. 
 •  «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 128.000.
 •  «Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών σε αρδευτικούς τάφρους (Ακροποταμιά, Γραμμενίτσα)», προϋπολογισμού € 60.000. 
 • «Άμεση αντιστήριξη πρανών ποταμού Καλαμά μετά από πλημμύρες», προϋπολογισμού € 74.400 .

Οδικά έργα

 

 • «Αποκαταστάσεις στο επαρχιακό δίκτυο Λάκκας Σουλίου», προϋπολογισμού 165.000,00 €  
 •  «Εργασίες αποκατάστασης προσβασιμότητας στη διερχόμενη επαρχιακή οδό επί του οικισμού της Πλατανούσας», προϋπολογισμού € 153.000.
 • Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Μπαλντούμα – Μικρή Γότιστα – Μεγάλη Γότιστα – Κράψη», προϋπολογισμού € 600.000.
 •  «Άμεση αποκατάσταση ζημιών στον οικισμό Τ.Κ Συρράκου από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού 60.000 €.  
 •  «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 200.000.
 •  «Συντήρηση – προστασία πρανών στη θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο.12», προϋπολογισμού € 100.000
 • Άμεση αποκατάσταση κατολισθήσεων του επαρχιακού οδικού δικτύου από γέφυρα Γκόγκου έως Δ.Δ. Κτιστάδων, προϋπολογισμού 186.000 ευρώ. 

 

 • «Άμεση αντιστήριξη πρανών στην επαρχιακή οδό Άρτας – Καρδίτσας μετά από πλημμύρες» προϋπολογισμού € 124.000.

 Οριστικοί ανάδοχοι

Η Ο.Ε ανέδειξε τους οριστικούς αναδόχους των παρακάτω έργων:

 • «Μελέτη ανάπλασης – αξιοποίησης – προστασίας λίμνης Παμβώτιδας – παραλίμνια οδός» προϋπολογισμού €  74.400. Ανάδοχος Δημήτριος Τσεκούρας. 
 •  «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο. Καλπακίου – Κλειδωνιάς (θέση Βίγλα)», προϋπολογισμού 139.500,00 €.  Ανάδοχος «ΑΛΕΞΗ Ι. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».
 •  «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Λάλιζα – Δομολεσσά», προϋπολογισμού € 250.000. Ανάδοχος: Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.
 •  «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», προϋπολογισμού € 150.000. Ανάδοχος για τις δράσεις μάρκετινγκ αναδείχτηκε η COMITECH A.E. και για τις Ψηφιακές εφαρμογές η NEXTCOM A.E.. 
loading...

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.