Καινούργια υπερσύγχρονα πλυντήρια απέκτησε το 401 ΓΣΝΑ

Η αναβάθμιση του εξοπλισμού του νοσοκομείου όμως δεν θα ωφελήσει μόνο το 401 ΓΣΝΑ αλλά και το 251 ΓΝΑ αφού όπως μάθαμε θα αναλάβει να καθαρίζει  και τον ιματισμό του νοσοκομείου της Π.Α.