Η καθημερινή σου ενημέρωση!

Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ: «Επιδότηση 2,5 εκατ. για ξενοδοχείο στο κέντρο της Λάρισας που δεν έγινε ποτέ – Πού πήγαν τα λεφτά»

Ερώτηση στη Βουλή από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: Πολυϊατρείο αντί ξενοδοχείου 5 αστέρων έγιναν 2,5 εκατ. που έδωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας!

Στη Βουλή το θέμα. Τι καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, που ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Eρωτήματα προκύπτουν από ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σύμφωνα με την οποία, επιχειρηματίας χρηματοδοτήθηκε με 2,5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για να φτιάξει ξενοδοχείο 5 αστέρων και αντί αυτού έφτιαξε πολυϊατρείο.

Τέσσερις βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με πρωτοβουλία του αναπληρωτή τομεάρχη Διαφάνειας της Διοικητικής Δράσης, Παύλου Πολάκη, κατέθεσαν ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης ζητώντας απαντήσεις.

Ολόκληρη η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία:

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την λειτουργία ξενοδοχείου ή κλινικής – πολύ-ιατρείου»;

Στις 15 Νοεμβρίου 2018 με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αποφασίστηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «INCEPTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «INCEPTION ΜΟΝ ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ των άρθρων 42 έως 46 του Ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), εγκρίνοντας την με Αρ. Πρωτ 176 / 30/1/2017 αίτηση της επιχείρησης που αφορούσε στην δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας πέντε (5) αστέρων, με τόπο εγκατάστασης το ήδη υπάρχον κτήριο στο κέντρο της Λάρισας και ειδικότερα το κτίριο επί των οδών Κύπρου και Σκαρλάτου Σούτσου αρ. 1., συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.400.000,00 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ίσου με 2.400.000,00 € ευρώ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ορίστηκε σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) της περίληψης της απόφασης υπαγωγής, δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2018 έως περίπου τον Νοέμβριο του 2021.

Η Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία εγκρίθηκε ως φορέας υλοποίησης του έργου του ξενοδοχείου των 5 αστέρων, φέρεται να έχει μοναδικό εταίρο και διαχειριστή τον Αχιλλέα Νταβέλη, ο οποίος συγχρόνως, το διάστημα που εγκρίνεται η επιχορήγηση από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (15-11-2018) του επενδυτικού σχεδίου της δημιουργίας ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, τυγχάνει και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΙΜUS Α.Ε».

Η Α.Ε της οποίας τυγχάνει διευθύνων σύμβουλος το ίδιο πρόσωπο, στις 18-3-2019, δηλαδή τέσσερις (4) μόλις μήνες μετά την έγκριση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου για την δημιουργία ξενοδοχείου με φορέα υλοποίησης την INCEPTION M.IKE, με το πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της 18ης/03/2019, αποφάσισε την επέκταση των σκοπών της Α.Ε, προσθέτοντας σε αυτούς και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών όλων των ιατρικών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η δε δραστηριότητα του πολύ-ϊατρείου, με διακριτικό τίτλο «ANIMUS – ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ», αποφασίστηκε ότι θα ασκείται σε ιδιόκτητο αυτοτελές κτίριο, επί της οδού Σκαρλάτου Σούτσου αρ. 1, δηλαδή εντός του ίδιου κτιρίου, το οποίο αποφασίστηκε και ενεκρίθη ως τόπος εγκατάστασης του ξενοδοχείου σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου με φορέα υλοποίησης την ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ.

Τρία σχεδόν χρόνια μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου της ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ., μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της οποίας είναι ο Αχιλλέας Νταβέλης, κι ενώ αποπνέει εντός ημερών η τριετής προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου – ξενοδοχείου, στο κτίριο της οδού Σκαρλάτου Σούτσου αρ. 1, δεν έχει ιδρυθεί και δεν λειτουργεί στο κτίριο αυτό κανένα ξενοδοχείο. Αντιθέτως, το χρονικό διάστημα από την έγκριση της υπαγωγής (15-11-2018) έως και σήμερα, επί του αυτού κτιρίου στην οδό Κύπρου και Σκαρλάτου Σούτσου 1, στο κέντρο της Λάρισας, ιδρύθηκε και λειτουργεί από την Αnimus A.E, της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος τυγχάνει ομοίως ο Αχιλλέας Νταβέλης, Ιδιωτικό Πολυιατρείο, με την επωνυμία «ANIMUS – ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ».

ΕΠΕΙΔΗ, την περίοδο 2017-2018 το ίδιο πρόσωπο, ο Αχιλλέας Νταβέλης, εμφανίζεται ως μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της μονοπρόσωπης ΙΚΕ με την επωνυμία ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ., και υποβάλλει προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου για την δημιουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων, σε κτίριο στην οδό Σκαρλάτου Σούτσου 1 στο κέντρο της Λάρισας, και στις 15-11-2018 εγκρίνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η αίτησή του.

ΕΠΕΙΔΗ, το ίδιο πρόσωπο, ο Αχιλλέας Νταβέλης, 4 μήνες μετά την απόφαση έγκρισης και υπαγωγής στο επενδυτικό σχέδιο, ως διευθύνων σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΙΜUS A.E, με απόφαση γενικής συνέλευσης της Α.Ε, αποφασίζει να προσθέσει μεταξύ των σκοπών της Α.Ε και την λειτουργία Πολύ-ιατρείου με την επωνυμία ANIMUS A.E. με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όλων των ειδικοτήτων, στην ίδια διεύθυνση στην οδό Σκαρλάτου Σούτσου αρ.1.

ΕΠΕΙΔΗ, ύστερα από την παρέλευση 3 ετών και ενώ θα έπρεπε να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το έργο του ξενοδοχείου στην οδό Σκαρλάτου Σούτσου αρ. 1, σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, εντούτοις, στο ίδιο κτίριο από το έτος 2019, λειτουργεί έως σήμερα πολύ-ιατρείο παρέχοντας επί όλων των ιατρικών ειδικοτήτων παροχές υπηρεσιών υγείας, από το ίδιο πρόσωπο τον Αχιλλέα Νταβέλη.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1) Το ποσό της επιχορήγησης των 2,5 εκ. ευρώ περίπου, για την λειτουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων, δεδομένου ότι δεν λειτουργεί ξενοδοχείο στο κτίριο της Σκαρλάτσου Σούτσου, αλλά πολυιατρείο, έχει καταβληθεί προς την δικαιούχο εταιρία ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ και πότε;

2) Υπάρχει απόφαση απένταξης της εταιρίας ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ;

3) Ποια η σύνδεση του επενδυτικού σχεδίου του ξενοδοχείου 5 αστέρων με το Πολύ-ιατρείο παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας;

Επιπλέον, αιτούμαστε να μας χορηγηθούν όλα τα έγγραφα που αφορούν στα ανωτέρω, δηλαδή η απόφαση ένταξης της εταιρίας ΙNCEPTION Μ.ΙΚΕ, οι τυχόν μεταβολές αυτής, η τυχόν απόφαση απένταξης, οι τυχόν γενόμενες καταβολές του εγκεκριμένου ποσού των 2,4 εκ ευρώ, και κάθε άλλο έγγραφο – απόφαση που σχετίζεται με την μη λειτουργία του ξενοδοχείου και την λειτουργία του πολύ-ιατρείου.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Πολάκης Παύλος
Ζαχαριάδης Κώστας
Χαρίτσης Αλέξης
Βαγενά Άννα

loading...

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.