Η καθημερινή σου ενημέρωση!

ΕΠΙ ΣΥΡΙΖΑ – «Τρούπωσε» διάταξη η οποία βάλει ευθέως κατά των Αξιωματικών εκ ΑΣΣΥ

9

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ των Συλλόγων αποφοίτων ΑΣΣΥ της ΠΑ το Σ/Ν του ΥΠΕΘΑ με τίτλο «Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε για ψήφιση στη ΒτΕ την 12η Απρ. 2019.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Κατατεθέν Σ/Ν ΥΠΕΘΑ

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο κατατεθέν την 12/4/2019 στη ΒτΕ σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο «Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», προστέθηκε διάταξη που δεν υπήρχε κατά την ηλεκτρονική διαβούλευση του νομοσχεδίου, εμφανίστηκε αιφνιδίως και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατός ο σχολιασμός της από τους αποφοίτους ΑΣΣΥ.Η διάταξη αυτή, βάλει ευθέως κατά των Αξιωματικών εκ ΑΣΣΥκαθώς στο άρθρο 32 παράγραφος 1 αναγράφει :»Στο τέλος της παραγράφου 26 του άρθρου 18 του ν.4407/16 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:Για τους εν ενεργεία αξκους που προέρχονται από την κατηγορίατων μονιμοποιηθέντων εθελοντών του N. 445/1974 (Α’160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του N. 705/1977 (Α’279) οι οποίοι μέχρι τις 31-12-14 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας , ο χρόνος των υποπαραγράφων β ́ και γ ́ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιοκρατικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Για τους αξκους που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δε γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.».Από τη διάταξη αυτή,που αφορά τα στελέχη που κατατάχθηκαν από τα έτη 1984 έως 1990 (ήτοι 7 σειρές Αξκών εκ ΑΣΣΥ) και προάγονται σύμφωνα με τις εναπομείνασες σε ισχύ διατάξεις του ν.2439/96, απορρέει η προαγωγή στο βαθμό του Ταγματάρχη (και αντιστοίχων) στα 30 έτη υπηρεσίας ακριβώς και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη (και αντιστοίχων) στα 34 έτη, ανεξαρτήτως ύπαρξης οργανικών θέσεων (13+17 και 13+21, ν.2439/96 άρθρο 5, υποπαράγραφοι 8β & γ). Tα Γενικά Επιτελεία,προκειμένου να μην καταστεί άκρως προβληματική η ιεραρχική σχέση μεταξύ Αξκών εκ ΑΣΣΥ και Μονιμοποιηθέντων Αξκών Εθελοντών/Εθελοντριών των νόμων 445/74 και 705/77, ρύθμισαν πλήρως το θέμα με το ν.4433/16 ώστε να ισχύει μόνο για τους Αξκούς εκ ΑΣΣΥ.Αν τελικώς ψηφισθεί η συγκεκριμένη τροποποιητική διάταξη:-Θα παρακαμφθούν πλήρως οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2439/96 που δίνουν προπορεία προαγωγής στους αποφοίτους ΑΣΣΥ έναντι των Μονιμοποιηθέντων Αξκών Εθελοντών/Εθελοντριών του ίδιου ημερολογιακού έτους κατάταξης-και σε ορισμένες περιπτώσεις προγενέστερου έτους κατάταξης-καταστώντας την ημερομηνία κατάταξης αυτών ως το μοναδικό κριτήριο προαγωγής τους.-Θα προκληθεί διατάραξη της αρχαιότητας εις βάρος των Αξκών εκ ΑΣΣΥ,δεδομένου ότι,μεγάλος αριθμός Μονιμοποιηθέντων Αξκών Εθελοντών/Εθελοντριών, έχουν προγενέστερη ημερομηνία κατάταξης μερικών μηνών έως και άνω του ενός έτους έναντι Αξκών εκ ΑΣΣΥ συγκεκριμένων σειρών με τους οποίους αποτελούσαν κοινό σύνολο ενιαίας επετηρίδας επί 30ετία, ακολουθώντας τους στις προαγωγές έως και το βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων. -Θα αποτελεί παράδοξο η θεμελίωση δικαιώματος προαγωγής σε βαθμό ανώτερου Αξιωματικού, λόγω ύπαρξης χρόνου στρατιωτικής θητείας, δεδομένου ότι για τους Μονιμοποιηθέντες Αξκούς Εθελοντές/Εθελόντριες, ο χρόνος θητείας ισχύει τόσο στο Συνταξιοδοτικό όσο και στο Εξελικτικό τους (καθορίζει ημερομηνία κατάταξης),   εν αντιθέσει με τους Αξκούς εξ ΑΣΣΥ, για τους οποίους τυχόν ύπαρξη χρόνου στρατιωτικής θητείας, αυτός προσμετράται μόνο στον συντάξιμο χρόνο υπηρεσίας και όχι για την προαγωγή τους στους βαθμούς Ταγματάρχη Αντισυνταγματάρχη (και αντιστοίχων) στα 30 και 34 έτη αντίστοιχα.

Κατόπιν των ανωτέρω,
δ η λ ώ ν ο υ μ ε ότι, η επιχειρούμενη αναίτια διατάραξη της αρχαιότητας εις βάρος των Αξιωματικών εκ ΑΣΣΥ, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Για το λόγο αυτό ζητούμε την άμεση απόσυρση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 32 του κατατεθέντος Σ/Ν του ΥΠΕΘΑ. Θα προωθηθεί άμεσα και αρμοδίως αναλυτική σχετική επιστολή με τις κοινές απόψεις και προτάσεις των τριών συλλόγων (ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΙΡ). Για τα Δ.Σ. των Συλλόγων ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ και ΣΑΙΡ Δημήτριος Φαλτάιτς – Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣ Κων/νος Τσιγγάρης – Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Γεν.Γραμματέας ΣΑΣ Γεώργιος Ρούσσος – Ταξχος (Ο) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ Ηλίας Γ. Ντούβλης – Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Γεν.Γραμματέας ΣΑΣΥΔΑ Ιωάννης Κρανιάς – Ασμχος (Ρ) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΙΡ Ξενοφών Γκουγκουλής – Ανθσγός (Ρ) ε.α. Γεν.Γραμματέας ΣΑΙΡ

loading...
Τα νέα μας στο email σου!
Τα νέα μας στο email σου!
Κάνε εγγραφή και λάβε τα νέα μας στο email σου πρώτος/η!!!
You can unsubscribe at any time

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More