Η Καθημερινή σου Ενημέρωση

Δεν του επιτρέπεται να μπει στο νοσοκομείο και αυτός πηγαίνει εκεί καθημερινά για να βλέπει τις εξετάσεις των ασθενών, καθισμένος σε ένα παγκάκι!

Ποιός μιλάει στο video;

Αυτός που δεν έχει πάρει ποτέ στην ζωή του φακελλάκι.

Ο άνθρωπος που έκανε την πρώτη by pass εγχείρηση εγκεφάλου σε ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο. Από την 1η Σεπτεμβρίου, βγήκε σε αναστολή επειδή δεν έχει κάνει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

Χριστιανός Ορθόδοξος πραγματικός, λεβεντιά, άν και δεν του επιτρέπεται να μπει στο νοσοκομείο, αυτός πηγαίνει εκεί καθημερινά και βλέπει τις εξετάσεις των ασθενών, καθισμένος σε ένα παγκάκι!

Ερχονταν ασθενείς σε εκείνον, μέχρι ακόμα και από το εξωτερικό.

Γιατί είναι ο νευροχειρούργος που καταφεύγουν οι ασθενείς όταν οι υπόλοιποι ιατροί στην Ελλάδα( και όχι μόνο) σηκώνουν τα χέρια,επειδή επιχειρεί με την βοήθεια του Θεού το αδύνατον.

Τα λόγια ενός τέτοιου ανθρώπου έχουν πραγματική αξία γιατί συνοδεύονται πριν, από αξιοθαύυμαστες πράξεις.

loading...